1 மணி நேரத்தில் ஆவிகளுடன் பேசும் பயிற்ச்சி

 

இதுவரை அனைவராலும் மறைக்கப்பட்ட அதிரகசிய அபூர்வ தெய்வீக கலை.
 
பயிற்சிக்கு வந்த ஒரு மணி நேரத்திலேயே நீங்கள் ஆவிகளுடன் பேசலாம்.
 
உலகத்தில் எங்கு வேண்டுமானாலும் எந்த நேரத்திலும்
நொடிப்பொழுதில் ஆவிகளுடன் பேசலாம்.
 
நீங்கள் கூப்பிட்ட உடனேயே ஆவிகள் வந்து
உங்களிடத்தில் பேசும்.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

இக்கலையினால் எந்த ஒரு ஆவியினாலும், உங்களுக்குஎந்த ஒரு ஆபத்தும், எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும், வரவே வராது.
 
காலை, பகல், இரவு என  எந்த வேளையிலும் நீங்கள் ஆவிகளை அழைத்து பேசி, அவர்களது உதவியையும் பெற முடியும்.
 
இக்கலையை கற்றுக்கொல்வதினால், முன்னோர் ஆன்மாக்களுடன் பேசுவது மட்டுமில்லாமல், அவர்களது ஆசியும் பெற்று, அவர்களது வழிக்கட்டுதலும்
கிடைத்து, வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற உதவுவார்கள்.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

நம்முடன் வாழ்ந்து இறந்த ஆன்மாக்களுடன் பேச நினைப்பவர்கள்,
 
நமது அன்பிற்கும், பாசத்திற்கும் உரிய உறவுகளின் இறப்பால் துயரப்படும் நபர்கள்,
 
நிச்சயம் இக்கலையை கற்று, அவர்களுடன் தொடர்பு கொண்டு பேசி அவர்களின் வழிக்கட்டுதலும், பாசத்தையும் பெற முடியும்.
 
வாழ்க்கையில் ஏற்படும் எந்த ஒரு பிரச்சனைக்கும், சரியான தீர்வை நாம் ஆவிகள் மூலம் பெறமுடியும்.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

இக்கலை மிகவும்
பாதுகாப்பான, மிகவும்
சக்திவாய்ந்த கலையாகும்.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

இக்கலையை கற்றுக்கொள்ளும்
மாணவர்களின் கவனத்திற்கு.
 
உங்களைப்போன்றே உங்களை சுற்றி உள்ளவர்களும், நிச்சயம் உறவுகளை பிரிந்து வாடுவார்கள்,அவர்களுக்கு நிச்சயம் இந்த கலையை என்னிடம் பழக
எடுத்துரைக்கவும்.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
குறிப்பு: வெளிநாட்டில் இருப்பவர்களுக்கு இங்கிருந்தபடியே பயிற்ச்சி கொடுத்து 1 மணி நேரத்தில் பேச வைக்க முடியும்.

 

பயிற்ச்சி தொகை : ரூ: 5,000. வெளிநாட்டவர்களுக்கு :ரூ : 30,000
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஆவிகளுடன் பேச பயிற்ச்சி

 

இந்த கலையை கற்றுக்கொள்வதன் மூலம் நாம் முன்னோர் மற்றும் அனைத்து ஆன்மாக்களுடன் தொடர்பு கொண்டு அவர்களுடைய வழிக்கட்டுதலையும், அன்பையும், ஆசியையும்  பெற முடியும்.

 

100% MONEY BACK GUARANTEE...

பெண்களுக்கு இந்த பயிற்ச்சி இல்லை

gallery/a1

cELL: +91 - 7299186580

gallery/100moneyback-2
gallery/guru